Trending Topics

Kennis Maken is het thema dat uit de Werkgroep Profilering, en deels uit de werkgroep Ruimte voor Ondernemer,s is voortgekomen. Beide werkgroepen zijn eind 2017 ontstaan toen de gemeente samen met ondernemers tot een Economische Agenda wilde komen.

Waarom is Kennis Maken (Profilering) een thema waar ondernemers belang aan hechten? Eén reden is dat er een sterke behoefte was om elkaar als ondernemers beter te leren kennen. Er komen kansen voort uit contact, is de overtuiging. Dat niet alleen, ook het kennis laten maken met de ondernemers van Bronckhorst is belangrijk. Bronckhorst is niet alleen een gemeente om te wonen en te recreëren, maar ook om te werken. Zonder economische activiteit verdwijnt de dynamiek. Maar voor die economische activiteit is ruimte nodig en daar willen we begrip voor kweken.

Ondernemers hebben allemaal hun eigen afzetmarkt. De één lokaal, de ander internationaal. Maar het is goed om de buitenwereld te laten zien wat Bronckhorst te bieden heeft. Dat loopt parallel met het Kennis Maken met elkaar en deze website ondersteunt daarbij.

Andere Trending Topics bij Ondernemend Bronckhorst zijn Duurzaamheid en Leefbaarheid. Duurzaamheid is een onderwerp waar je als ondernemer dagelijks mee te maken hebt. De energietransitie gaat iedereen raken. Het thema Leefbaarheid staat bij ondernemers op de agenda om dezelfde reden als Kennis Maken. Voor de Leefbaarheid is een vitale economie noodzakelijk. En andersom geldt dat ook. Een regio die dynamiek uitstraalt trekt (jonge) mensen, en daar is in tijden van hoogconjunctuur grote behoefte aan.